DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE
AnkaraEmniyet Müdürlüğü .............. veznesinin ...../..../...... tarihindeyatırmış olduğum harç makbuzumu kaybettim.Tarafıma suret verilmesini arzederim........./......./......

                                                                              AdıSoyadı     :


                                                                   İmza               :ADRESİ:


       ..........................


       ..........................


       ..........................


 

 

Sn.:............................................................................................................

 

İlgili dilekçeniz üzerineAnkara Emniyet Müdürlüğü ..................  veznesinin ..../..../.... tarihlidefter kayıtları incelenmiş olup, .... seri .............. sıra nolu MuhasebeYetkilisi  Mutemedi alındısı ile......................... TL adınıza harç yatırıldığı tespit edilmiştir.

İş bu yazı ALINDININ ASLIYERİNE tarafınıza verilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederim...../.../.....

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                   ANKARA


 

 

 

 

 

 

Müdürlüğünüzdeadıma/adına kayıtlı miktarın aşağıdaki banka hesabına havalesini arz ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                           ........./........./2011

 

                                                                                  ADI  SOYADI / İMZASI

 

 

 ADI SOYADI/ÜNVANI :
T.C. KİMLİK NO            :
ADRES:
TELEFON:
BANKA ADI                     :
ŞUBE ADI                        :
 IBAN NO             (Yalnızca kendinize ait ve vadesiz IBAN olacak)                    :
VEKALETİ VERENİN

T.C.  NO / VERGİ NO
: