Ücret İade Dilekçesi

Haktan Saltanat | Pazartesi, Nisan 15, 2013 | 0 yorum

T.C.


NECMETTİN ERBAKAN ?NİVERSİTESİ


AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAK?LTESİDEKANLIĞINA


 


 


 
Adı Soyadı 
T.C. Kimlik Numarası 
?ğrenci Numarası 
Hangi Eğitim D?neminde Yatırdığı 

20../20..                              G?z                        Bahar
İade Nedeni

 

 
 

Katkı Kredisi ?ıktığı İ?in

       

Yatay Ge?işle Geldiğim İ?in

 

% 10 Girdiğim İ?in

 

Sehven Yatırdığım İ?in

 

Diğer Neden:.......................

.............................
Cep Telefonu 
 

.............................................................................

 

Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı sehven yatırmış olduğum tutarın aşağıda belirttiğim hesap numarasına iadesi hususunu arz ederim.

 

                                                                                                                                                                 Adı Soyadı

        

Adres   :

 

 

                                                                                                                                                                      İmza

 

 

                                                                                                                                                                     Tarih


 
Tutarın iadesi i?in gerekli bilgiler 
Bankanın adı

(Mutlaka olmalıdır.)
 
Banka şube adı

(Mutlaka olmalıdır.)
 
İadenin yatırılacağı hesap numarası

 (IBAN- NOLU) (Mutlaka olmalıdır.)
 TR                        

 

 
A?ıklama 


Ek: 1 Adet dekont aslı (Mutlakaolmalıdır.)

Not: Katkı Kredisi ?ıkan ve Yatayge?işle gelen ?ğrencilerin har? iadesinin yapılabilmesi i?in http://www.kyk.gov.tr  adresinde Kredi Sorgulama b?l?m?nde NecmettinErbakan ?niversitesi olarak g?r?nmesi gerekmektedir. (Necmettin Erbakan ?niversitesiolarak g?r?nm?yor ise KYK ile g?r?şmeleri gerekmektedir.)

Kategori:

0 yorum